Trafik ve Çevre Bilgisi Özeti

* Karayolları Trafik Kanunu, 2918 sayılı yasadır. Bu kanun sürücü kursların çalışmalarını da düzenlenmiştir. Sürücü kurslarının yönetim, denetim ve sınavları MEB tarafından yapılmaktadır.
* 4199 sayılı yasayla, başkanı Başbakan olan 6 ayda bir toplanan Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu; İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliği Kurulu; başkanı Vali olan İl Trafik Komisyonu, başkanı Kaymakam olan İlçe Trafik Komisyonlar kurulmuştur. İlçe Trafik komisyonun kararı Valinin onayı ile uygulanır.
* Şehirlerarası karayollarını bakımı, onarımı, işaretlemeleri Karayolları Genel Müdürlüğüne; belediye sınırları içindeki yolların bakım, onarım, işaretlenmesi Belediye Başkanlığına aittir.
*‘Durma’ trafik zorunluluğu taşır. Duraklama; insan indirip bindirme, eşya yükleyip boşaltma içindir, 5 dakikadır, yoksa park etme yapılmış olur. Durma ve duraklama dışında her türlü duruş park etmek’tir.
* Otomobil, sürücüsü dâhil 9 (8+1) oturma yeri; minibüs, sürücüsü dâhil 18 (17+1) oturma yeri; otobüs, sürücü dahil 18 ve fazlası oturma yeri olan motorlu taşıtlardır. Kamyonet, azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen; kamyon, azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazladır. Çekici, römork ya da yarı römork çeken motorlu taşıttır. Römork, yük ve yolcu taşımasında kullanılan motorsuz taşıttır.
* Yerleşim yerlerinde kavşak, tünel, köprü; yaya, okul, demir yolu, alt ve üst geçitlere yaklaşımda 5m; yerleşim yerleri dışında 100m mesafe içinde duraklamak yasaktır. Buralara 10 mesafede park yapılmaz.
* Yaya yolu, kaldırımdır; taşıt yolu kenarındadır. Banket, kaldırım bulunmayan taşıt yolu kenarındadır; doğal olarak insanlar ile hayvanlar, zorunlu hallerde taşıtlar içindir. Yayalar, bankette soldan gider. Geçiş Yolu, bir mülk ya da izden karayoluna giriş çıkışı sağlar; Bağlantı Yolu, İki karayolunu kavşak yakınında birbirine bağlar. Gidiş ve geliş yollarının ayırıcı ile birbirinden ayrıldığı yollara Bölünmüş Karayolu denir. Otoyol’un özel rejimi, yasakları vardır; Erişime Kontrollü Karayolu da denir. Şerit, taşıtların yolunda dizi halinde seyrini sağlar.
* Üçgen, tehlike uyarı işaret levhaları, o yer bölümüne 150m mesafe kaldığını bildirir. Bu levhayı gören sürücü hızını azaltır, öndeki taşıtı geçmez. Diğer levha türleri yol bölümünde bulunur.
* Sarı ışık, kırmızdan sonra geçiş hazırlığında; kırmızı ile birlikte, yeşilden sonra durma hazırlığı için tek olarak yanar. Fasılalı kırmızı flâşör kavşaklarda durup kontrollü geçme; fasılalı sarı flâşör yol ver anlamındadır.
* Tek yönlü, çok şeritli yollarda sol şerit geçiş, sollama içindir, seyir şeridi değildir.
* Durma, duraklama, park etme, geçme ve dönme dışında şerit değiştirilmez.
* Yerleşim yerlerinde kavşaklara 30m, dışında 150m kala şerit değiştirilmez.
* Sürekli çizgi yolda geçiş yasağı anlamındadır, kesik çizgi geçişin mümkün olduğunu bildirir.
* Trafik zabıtasının kolları yana açıksa kol istikameti trafiğe açık, ön ve arka kapalıdır. Tek kol havada ise bütün yollar kapalıdır.
* Takip mesafesi; bir aracın önündeki araç ile iki saniyelik ara mesafesidir. 88-89 kuralı ile belirlenir. Araç hızının yarısı metredir. Bu aynı zamanda bir başka aracın girip çıkabileceği mesafeyi ifade eder.
* Geçiş üstünlüğü görevli araç sürücülerinin can, mal emniyetini tehlikeye sokmamak koşuluyla trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı kalmamasıdır. Bu araçlar; cankurtaran, itfaiye, zabıta, sivil savunma, koruyan ve korunan araçlarıdır. Bunlar 150 m uzaktan görülebilen dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambası ve aynı mesafe uzaklıktan duyulabilecek canavar düdüğü, siren vb. ses cihazı kullanırlar.
* Geçiş hakkı: Araç sürücülerinin ve yayaların yolu kullanmadaki önceliğidir, kavşaklarda yaşanır. Tali yoldaki sürücüler anayoldakilere, motorsuz araç sürücüleri motorlulara, LTT ve iş makineleri diğer motorlulara; aksine işaret yoksa soldaki araç sürücüsü sağdakine; varsa, önce tramvaya sonra karşısındaki araca; sola dönen araçlar önce sağdaki, sonra karşıdaki araç sürücülerine; ayrıca sürücüler kavşağa girmiş yayalara geçiş hakkı tanır. Kavşak gereksiz yere meşgul edilmez; müsait değilse kavşağa girilmez. İşaret vermeden manevra başlamaz!
* Geçiş Kolaylığı: İki aracın yan yana geçemeyeceği kadar dar yollarda, aksine bir işaret yoksa ağır ve yavaş araçların sürücüleri hafif ve hızlı sürülen araç sürücüsüne kolaylık sağlar. Dağlık dik yokuşlu kesimlerde ise inen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne kolaylık sağlar.
* 1 mm3 kanda, alkol miktarı 0,50 promil alkol üzerinde ise, sürücünün belgesi birinci tespitte 6 ay, ikincide 2 yıl geri alınır, üçüncüde 5 yıl geri alınıp psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulur.
* Ehliyetsiz veya geçerli sürücü belgesiz araç kullananlara birinci tespitte 1 aydan 2 aya; ikinci tespitte 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis cezası verilir. 18 yaştan küçükler Çocuk Islah Evine gönderilir. 
* Yük ve yolcu taşıyan ticari araç şoförleri 24 saatlik bir süre içerisinde toplam 9 saat, devamlı 4,5 saatten fazla araç süremezler; arada en az 45 dakika dinlenmeleri gerekir. Süreler takograf cihazı ile belirlenir. Yolcu taşıyan araçlar Ferdi Koltuk Kaza sigortasını sürücü, hizmetli ve yolcular için yaptırmak zorundadır.
* Otoyollarda, İçişleri bakanlığı otomobillerin hız sınırını 20km/s arttırabilir.
* Aynı trafik kuralını bir yıl içinde 5 defa ihlâl edenler ile ölümlü kazaya karışan asli kusurlu sürücülerin ehliyetleri 1 yıl geri alınır bu sürücülere hapis cezası uygulanır; bir yılda hız kuralını 5 defa ihlal eden sürücüler psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulur.
* Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğu 100 ceza puanı dolduran sürücünün belgesi birincide 2 ay; aynı yılda ikincide 4 ay geri alınır; üçüncüde ise belgesi süresiz iptal edilir. Uyuşturucu kullananlar ile usulsüz ehliyet alanların ehliyetleri süresiz iptal edilir. Uyuşturucu kullananlara bir daha belge verilmez.
*  Zorunlu haller dışında araç cinsi gözetmeksizin karayollarında asgari hız 15 km/s; otoyollarda 40 km/s‘tir. Servis freni bozuk aracı çekerken en çok 15 km/s hız yapılır.
* Araçların yakını gösteren farları 25m yakını, uzağı gösterenler 100m’yi aydınlatır. Arka plaka lambasının aydınlatma mesafesi 20m’dir.
* 4’lü flâşör, acil uyarı lambaları acil durumlarda yakılır. Gece, uzun farlar seyir için kullanılır. Gündüzleri farların yakılması yasal bir zorunluluktur.
* Arızalı araç için kullanılan reflektör 150m’den görülemiyorsa aracın 30m uzağına konur.
* Motorlu araçların genişliği 2,55, yüksekliği 4, otobüs dışındaki 2 dingilli araçların uzunluğu 12m’dir. Buna ‘Gabari’ denir. Araçlar yandan taşmayacak; önden 1, arkadan 2 m’yi geçmeyecek biçimde yüklenir.
* 11 yaşını doldurmayan bisikletli taşıt yoluna çıkamaz. Yolda 2’den fazla bisikletli yan yana gidemez. Motosiklet sürücüleri gerekli önlemleri almalıdır. !0 yaşından küçükler araçların ön koltuğuna oturtulamaz.
* Tescil, aracın resmi kaydıdır. Tescilsiz araç 3 ay, tescilli araç 1 ay içinde tescil ettirilir. Tadilat yapılan aracın tescili 30 gün, hurdaya çıkarılacak aracın bildirimi 1 ay içinde yapılır. Araç muayeneleri: iş makinesı ve tarım traktörü ilki 3, periyodik 3; hususi otomobil ilki 3, periyodik 2; ticari otomobiller ilki 2, periyodik 1; kamyon otobüs, çekici ilki 1yıl, periyodik muayeneleri 1 yıldır. Teknik muayene sonucu trafik belgesine işlenir.
* Okul taşıtlarının camları sabit ve kapalı olmalı, ilkokul için bir rehber öğretici bulunmalı; aracın arkasında 30 cm çapında kırmızı ışıklı bir DUR lambası bulunmalıdır, ışık yandığı sürece araç trafiği durur.
* Hız sınırları, (şehir içi, şehir dışındaki iki yönlü karayolu ve bölünmüş karayolu ile otoyol olarak sıralanmıştır): Otomobil: 50-90-110-120 / Minibüs-Otobüs: 50-80-90-100 / Kamyonet: 50-80-85-95 / Kamyon-*Çekici: 50-80-85-90 / Motosiklet (L3): 50-80-90-100 / Motosiklet (L4, L5, L6): 50-70-80-80 / TMT 30-50-50-60 / LTT: 20-30-40-giremez / İş makineleri: 20-20-20- giremez biçimindedir..
* Trafik işaret levhalarına yerleşim yerlerinde 15, dışında 100m mesafe; yangın muslukları, kamuya açık fabrika, sinema, iş yerleri giriş-çıkış kapılarına her iki yönde 5m mesafede park edilmez.
* Çeken-çekilen araç arasındaki bağlantı 5m’yi geçmez. Ara 2,5m’yi geçerse araya gündüz kırmızı bez, gece kırmızı ışık veren cihaz konur; freni arızalı araçta bağlantı çeki demiri ile yapılır ve mesafe 1m’yi geçemez.
* Kamyonlarda kısa mesafeli tarım işçisi taşınabilir. Uzun mesafede araç üstü kapalı, oturma yerleri olmalı veya 120cm yüksekte tutunma yeri bulunmalı; kamyonlarda ton başına 2 yolcu taşınır; traktörde ise ton başına 3’tür.
* TMT araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli el feneri ile girilebilir; bu araçlarda biri şoförün uzanabileceği yerde 2 adet 6kg’lık;  Kamyon, Otobüs, Çekicide 6kğ’lık 1; diğer motorlu araçlarda 1kg’lık 1 yangın söndürme tüpü bulunur. TMT’nin takip mesafesi 50m’dir, boşaltma sırasında 30m yakına yanıcı ve yakıcı madde ile yaklaşılmaz; duraklama ve park sırasında diğer araçlarla arada 20m mesafe bulunmalıdır.
* SRC-1 Uluslararası Yolcu taşımacılığı, SRC-2 Yurt içi Yolcu taşımacılığı; SRC-3 Uluslararası Eşya-kargo taşımacılığı, SRC-4 Yurt içi Eşya-kargo taşımacılığı, SRC-5 Tehlikeli Madde Taşımacılığıdır. SRC 1 ile 2’yi 26 yaşından gün almış, lise mezunları; SRC 3 ve 4’ü ise ilköğretim mezunları alabilir.
* Ehliyet Türleri; A1 Motorlu Bisiklet, A2 Motosiklet, B Otomobil, C Kamyon, D Çekici, E Otobüs, F LTT, G İş Makinesi, H Hasta-Özürlü, K Sürücü adayına verilen belgelerdir. E sürücü belgesi ile D sınıfı; D sürücü belgesi ile E sınıfı aracı sürülemez.
* Trafik Kazalarda Asli Kusur Sebebi Sayılan Haller ve ilk kelimeleri: Kırmızı, Taşıt, İkiden, Arkadan,  Geçme, Doğrultu, Şeride, Kavşaklarda, Kaplamanın, Manevraları, Yerleşim Birimi, Park…
* Araç sürücülerinin etrafa çamur ve su sıçratmaları, yayaları korkutup şaşırtmaları, yolla sigara izmariti ve külü atmaları, kornayı gereksiz kullanmaları tedbirsiz ve saygısız araç kullanmaya girer.
* Çevre; insanı etkileyen ve insandan etkilenen dış ortamdır. Gürültü; İnsanların ruh ve beden sağlığını bozacak biçimde çıkarılan istenmeyen seslere denir. Atık; Çevrede bozulma meydana getirebilecek miktarda doğaya atılan katı, sıvı, gaz, suni maddelere denir.
* Bir araçta 1-Trafik tescil bel. 2-Trafik bel. 3-Araç plâkası 4-Sürücü bel. 5-Z.M.S. sigorta poliçesi bulunmalıdır.
* TIR belgesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’undan; Radyoaktif Madde Taşıma Belgesi, TEAK’tan alınır.
* Kazaya karışan sürücüler, yetkililerin gelmesine gerek görmezlerse hazır standart form tutanağını hazırlayıp araçların fotoğraflarını çekerek evrakın fotokopilerini karşı tarafa teslim etmek koşuluyla kaza mahallini terk edebilirler.                                                                                    

 Hasdoğan Sürücü Kursu     

facebook yorum
: