Hakkımızda

Hakkımızda

İNSAN EĞİTİMLE YAŞAR 


Büyük bir heyecanın, birikimin ve deneyimin ürünü HASDOĞAN Sürücü kursu…
2013 elbette yenidir daha, aslında eskiye dayanır Hasdoğan… Türkiye’nin gündemine özel öğretim kurumlarının girdiği yıllarda, Kamu’nun ağır işleyişine karşı, hizmet sektörünün en zor olanı özel öğretime bundan yaklaşıl 30 yıl evvel atıldı adımlar.

O yıllarda, devletin imkânları elbette kıt ve yetersizdi kamu için, hürriyetlerin tortulaşan hiyerarşik yapı tarafından alabildiğine sınırlandığı alanda sarf edilen gayretlerin, harcanan zamanın, gösterilen samimiyetin kadri de kıymeti de kaçırılırdı gözden.
Millete hizmet yolunda hayallerimizin, azmimizin, inancımızın gösterdiği hedeflere yasaların, yönetmeliklerin açtığı özel öğretim yolunda ısrarla yürüme kaderi düştü bize…

Sınıfların aşırı kalabalık ve öğretmenlerin sayıca yetersiz kaldığı öğrenciler umudu Ankaralar, İstanbullarda aradığı dönemdir, o dönem. Akıl almaz zorluklar karşısında yılmadan Konya’nın ilk dershanelerinden biri olan İstanbul Dershanesi açıldı, Akşehir’de.
Eğitim öğretime yeni bir anlayış ve heyecanın katıldığı yıl 1985’tir. Ülkesine, milletine sevdalı, devletine yürekten bağlı on binlerce genç yetişti o ocaktan.
Söz konusu, insanın eğitimi olunca elbette eğitim öğretimin ufkunda yeni kurumlar yükselmeliydi. Özel dershaneye kardeş veya kardeşler bulma girişimi başlar.

1988’de yine Konya’nın ilk sürücü kurslarından biri kazandırılır Akşehir’e ve adı “Doğan’dır.
Radyolar ve televizyon kanalları özelleşir 1990’lı yılların başında. Radyo da bir eğitim aracıdır… 1989’da ‘Radyo Doğan’ girer Akşehir’in yayın hayatına.
2002’ye kadar dershane, radyo ve sürücü kursu kol kola yürür hedefe. Ancak dershaneciliğin sadece biçimi değil, mantığı da değişmiştir. Türkiye’de çok farklı amaçlarla, beklentilerle açılan kurumlar doldurur kulvarı ve dershane görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın şerefiyle çekilir bu alandan.
Bıkmadan, usanmadan, yalpalamadan, ihlâsla yürüyenlerin yolu da açıktır, uğru da… 2013 yılının ilk aylarında insana hizmeti ibadet sayan kurumların dördüncüsü, yirmiye yakın çalışanıyla, başlar eğitim hayatına. Adı da, ‘HASDOĞAN’dır.

Hasdoğan, insan hayatını her şeyden mukaddes ve muazzez sayan bir anlayış ve “İyi bir insanın iyi bir sürücü; iyi bir sürücünün iyi bir insan” olabileceği gerçeğiyle sadece bölgemizde değil; ülkemizde trafik kültürünün bütün kurallarıyla, ilkeleriyle oluşmasına katkı yapabilmek için bu yola çıktı.
Otuz yıla yakın bir zamandır bize yardımcı olan, samimi desteklerini esirgemeyen herkese en kalbi teşekkürlerimizi sunarız.
Hasoğan, doğrusunu yapar…
: